Aftalemål

Aftalemålene er den skriftlige aftale som kommunen og den enkelte daginstitution aftaler omkring en periodes arbejde. Institutionen forpligter sig til at arbejde med forskellige fokuspunkter og med et bestemt mål for øje.