Børnemiljø

I henhold til Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud mindst hvert 3. år udarbejde en vurdering af det aktuelle børnemiljø.

Børnemiljøvurderingen skal omhandle: Det fysiske, det æstetiske og det psykiske miljø.

Ifølge Dagtilbudsloven vurderes børnemiljøet i et børneperspektiv. Det vil sige, at børnenes oplevelser af børnemiljøet så vidt muligt skal inddrages.

Det vil igen sige, at man som voksne, skal forsøge at fastholde og forstå de tanker, oplevelser og opfattelser, barnet har af sit eget hverdagsliv.

Det kan gøres enten direkte ved for eksempel at spørge børnene. Eller mere indirekte ved for eksempel at forsøge, at forstå og tolke børns handlinger, attituder og intentioner ud fra børnenes perspektiv.

Her i Børnehaven Bredstrupsgade startede vi processen i foråret 2008. På en pædagogiskdag sammen med vores Forældrebestyrelse og Institutionsbestyrelse. Blev vi introduceret i det at arbejde og udarbejde Børnemiljøvurdering. Efterfølgende besluttede vi at bruge DCUM's materiale.

Vores Tema blev venskaber.

Til kortlægning af børnemiljøvurderingen har vi gjort brug af:

  • Børneinterview (spørgeskemaer vi i personalegruppen har udarbejdet) Som forældrene har udfyldt derhjemme med deres barn).
  • Relationsskema (relationsskemaet giver indblik i relationerne mellem hver enkelt voksen og det enkelte barn i børnegruppen).
  • Venskabsskema (venskabsskemaet kan bruges til at kortlægge børnenes venskabsrelationer).
  • Relationsblomst (bruges til visuelt anskueliggørelse af de sociale relationer og kontakter i en børnegruppe).

Fysisk har vi arbejdet med indretning af ude og inde rum, i forhold til vores tema venskaber. Vi har gennemgået vores legeplads, og har købt nye og indbydende legehuse med nye legemuligheder. Vi har etableret en større sandkasse, hvor der er god plads til at sidde i fred og ro med en god ven. Der er bestilt solsejl, til afskærmning for generende sol over sandkassen.

Inde arbejder vi fortsat med indretning. Vi har fokus på det fysisk, det psykisk, og ikke mindst det æstetiske børnemiljø. Vi forsøger at skabe små legerum. I disse rum får børnene mulighed for at lege uforstyrret, og kan hermed holde fokus på legen og relationen barn /barn meget længere.

I stueetagen i har vi netop moderniseret en stue, så den fremtræder mere lys og indbydende.

Vi har arbejdet med vores rolle som voksen, i forhold til konfliktløsning børnene imellem. Vi skal være bevidste, om vores måde at håndtere konflikter blandt børnene. Det er vigtigt at børnene kan agere i konfliktsituationer. De skal lære at løse konflikter uden der nødvendigvis er voksen indblanding. Det skal ende sådan, at alle går ud af konflikten med selvværdet i behold.

To af vores pædagoger er på efteruddannelse i ICDP. (ressourceorienteret pædagogik)

Yderligere to pædagoger skal på samme efteruddannelse i efteråret 2009.

Gennem vores arbejde med miljøvurderingen og analyse af interview skemaer. Kan vi heldigvis konstatere, at alle vores børn har en god ven eller flere venner. Vi har haft mange gode og konstruktive diskussioner i personale gruppen. Det har været spændende at arbejde med barneperspektiv, hvilket vi fortsat vil gøre.

Vores forældre har været gode til at bakke op omkring forældredelen. Det har været dejligt, vi takker derfor vores forældre for samarbejdet.