Børnemiljø

I henhold til dagtilbudsloven skal alle dagtilbud mindst hvert 3. år vurdere det aktuelle børnemiljø, herunder det fysiske, æstetiske og psykiske miljø.

Børnemiljøet vurderes i et børneperspektiv. Det vil sige, at børnenes oplevelser af børnemiljøet så vidt som muligt skal inddrages. Det betyder, at vi som voksne skal forsøge at fastholde og forstå de tanker, oplevelser og opfattelser, barnet har af sit eget hverdagsliv. Det kan gøres enten direkte ved f.eks. at spørge børnene eller mere indirekte ved f.eks. at forsøge at forstå og tolke børnenes handlinger, attituder og intentioner ud fra børnenes perspektiv.

Her i Børnehaven Bredstrupsgade startede vi processen i foråret 2008. På en pædagogisk dag sammen med vores forældrebestyrelse og institutionsbestyrelse blev vi introduceret i det at arbejde og udarbejde en børnemiljøvurdering. 

Vores tema blev venskaber.

Til kortlægning af børnemiljøvurderingen har vi gjort brug af:

  • Børneinterview (spørgeskemaer vi i personalegruppen har udarbejdet, som forældrene har udfyldt derhjemme med deres barn).
  • Relationsskema (relationsskemaet giver indblik i relationerne mellem hver enkelt voksen og det enkelte barn i børnegruppen).
  • Venskabsskema (venskabsskemaet kan bruges til at kortlægge børnenes venskabsrelationer).
    relationsblomst (bruges til visuelt anskueliggørelse af de sociale relationer og kontakter i en børnegruppe).
  • Fysisk har vi arbejdet med indretning af ude- og inderum i forhold til vores tema om venskaber. Vi har gennemgået vores legeplads og har købt nye og indbydende legehuse med nye legemuligheder. Vi har etableret en større sandkasse, hvor der er god plads til at sidde i fred og ro med en god ven. Der er bestilt solsejl til afskærmning for generende sol over sandkassen.
  • Inde arbejder vi fortsat med indretning. Vi har fokus på det fysiske, psykiske og ikke mindst æstetiske børnemiljø. Vi forsøger at skabe små legerum. I disse rum får børnene mulighed for at lege uforstyrret og kan hermed holde fokus på legen og relationen barn/barn meget længere.

I stueetagen i har vi netop moderniseret en stue, så den fremtræder mere lys og indbydende.

Vi har arbejdet med vores rolle som voksen i forhold til konfliktløsning børnene imellem. Vi skal være bevidste om vores måde at håndtere konflikter blandt børnene. Det er vigtigt, at børnene kan agere i konfliktsituationer. De skal lære at løse konflikter, uden der nødvendigvis er voksen indblanding. Det skal ende sådan, at alle går ud af konflikten med selvværdet i behold.

Gennem vores arbejde med miljøvurderingen og analyse af interviewskemaer kan vi heldigvis konstatere, at alle vores børn har en god ven eller flere venner. Vi har haft mange gode og konstruktive diskussioner i personalegruppen. Det har været spændende at arbejde med børneperspektiv, hvilket vi fortsat vil gøre.

Vores forældre har været gode til at bakke op om forældredelen, hvilket har været har været rigtig dejligt.