Brugertilfredshed

Hvert andet år udføres brugertilfredshedsundersøgelser i Randers kommunes daginstitutioner.

Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, som er besvaret af forældre med børn i den pågældende selvejende institution.

Resultaterne for institutionen sammenlignes med de samlede resultater for Randers Kommune, og rapporten giver derfor indblik i, om tilfredsheden med institutionen ligger over eller under gennemsnittet blandt alle dagtilbud i hele Randers Kommune.

Se brugertilfredshedsundersøgelse 2014.