Læringssyn

Læring finder sted hele tiden og overalt.

Fra barnet slår øjnene op om morgenen til det går i seng om aftenen finder der en læring sted – det afprøver, erfarer, ser, hører, mærker og drager erfaringer på alle tidspunkter af dagen – og disse ting sker uanset om vi har læreplaner eller ej. Via lære-planerne bliver denne læring dog mere bevidst for forældre og personaler og den voksnes guidning bliver mere bevidst, planlagt og dermed mere kvalitativt.

Vi ser på læring som en proces der medfører en ændring af barnet i retning af øget viden og øget kompetence, som udvider muligheden for den enkeltes virke, selvbestemmelse og selvstændighed. Vi prioriterer at barnet som udgangspunkt skal lære at lære. Det betyder feks. at et emnearbejde i daginstitutionen omkring indianere ikke som hovedformål har at barnet lærer noget om indianere, men at barnet lærer at eksperimentere, undersøge, fordybe sig, modtage, give, lytte, kommunikere, samarbejde osv. At de så også lære noget om indianere er en god sidegevinst.

Læring har fire grundlæggende former

1.

Læring på egen hånd. Barnet skal være aktiv i sin egen læringsproces – dvs at det barn der arbejder, handler, afprøver - lærer noget. Et velfungerende barn er nysgerrigt og eksperimenterende – skal hele tiden afprøve ting og erfare hvordan tingene fungerer i praksis. Dette kræver, at vi voksne støtter op om barnets initiativ, er lyttende og skaber nogle betingelser, hvor det er muligt at eksperimentere. Feks. med vand på badeværelset. 

2.

Læring ved efterligning. Barnet betragter voksne og andre børn og efterligner det der bliver gjort. Feks. ser det nye barn i børnehaven, hvordan det større barn kommer op i et klatretræ. Det forsøges efterlignet, uden dog helt at være der endnu. Kigger igen, spørger måske: ”Hvordan gør du det?” og lige pludselig er teknikken der, via et fif fra det ældre barn og en ny ting mestres. Dette betyder også at det er vigtigt at vi voksne er bevidste om vores funktion som rollemodeller. Eks. hvis vi forsøger at lære børnene at man skal tale pænt til hinanden så er det vigtigt at vi voksne også taler pænt og respektfuldt til hinanden. Vi kan ikke lære børnene noget, vi ikke selv praktiserer.

3.

Læring i fællesskaber. Der foregår meget læring når man skal indgå i fællesskaber. Vente på tur, lytte, tage hensyn, se muligheder i de andres kunnen, kunne udtrykke egne behov osv. Legen spiller en meget stor rolle i denne læringsform. Legen er barnets vigtigste aktivitet og skal prioriteres meget højt. Det betyder at der skal skabes gode legerum (se læringsmiljø) og at vi voksne skal tilgodese børnenes muligheder for lege. Det betyder også at de børn der ikke kan indgå på en god måde i legene – (og det kan man ikke hvis man ikke har lært det/prøvet det) skal guides og hjælpes af voksne. 

4.

Læring gennem samtale. Barnet lærer hele tiden af det vi voksne og andre børn fortæller dem. Der tilføres ny viden, normer (det må du/det må du ikke - sådan gør vi/sådan gør vi ikke), emnearbejder, højtlæsning og samtale omkring det vi hører, ser og oplever (se også samspilstemaerne) Det betyder at vi voksne hele tiden skal være bevidste om at se og høre barnet. At vi prioriterer nærværet og altid tager os tid til relationen/samtalen og har fokus på kvaliteten af denne.

Personalets rolle

Fælles for alle fire læringsformer og læring i det hele taget er, at det kræver engagerede voksne. Det er vigtigt at vi personaler begejstres, fordyber os og samler børnenes opmærksomhed. Vi understøtter, udfordrer og leder børnenes initiativ og interesser ind på de områder, der kræves for at de kan udvikle de færdigheder og den viden, som er nødvendig for at tilpasse sig et fællesskab med andre. Vi tager os tid til at dele erfaringer, formidle meninger og udvide de temaer børnene bringer op. Vi deltager i børnenes aktiviteter, vejleder og hjælper dem til at føre deres projekter ud i livet. Vi beskriver og forklarer det de oplever, for på den måde at formidle og berige deres erfaringer og læring.  Vi bevæger os hele tiden i en balancegang mellem at udfordre barnet indenfor den nærmeste udviklingszone og bakke op omkring det barnet allerede mestrer.