Sundhedspolitik

Børnehaven Bredstrupsgades sundhedspolitik er udarbejdet i et samarbejde mellem personalet og forældrebestyrelsen.

Sundhedspolitikken har sit udgangspunkt i Randers kommunes overordnede sundhedspolitik.

Grundtanken i politikken er dialog og oplysning. Fokus er på opbygning af sunde vaner og voksne som gode rollemodeller for derigennem at give børnene et godt fundament for et sundt liv.

I forhold til sundhed har vi fokus på både kost og bevægelse.

Vores mål er:

 • Løbende at skabe fokus på og virke oplysende om sundhed blandt børn og forældre.
 • Via dialog at være medvirkende til, at forældre forholder sig til, at kost og bevægelse har stor betydning for deres barns trivsel, og at de træffer bevidste valg.
 • At være medskaber af børnenes gode sundhedsvaner ved at være gode rollemodeller.
 • At den mad, børnehaven har indflydelse på, er sund og alsidig og følger sundhedsstyrelsens vejledninger.
 • At børnene får gode, inspirerende og udfordrende rammer for at bevæge sig hver dag såvel ude som inde.

Børn har krav på sund og ernæringsmæssig korrekt kost hver dag. I børnehavealderen har de voksne stadig fuld indflydelse på dette. Vaner grundlægges tidligt i livet, så det er vigtigt, at forældre og personale tager ansvaret på sig.

Morgenmad kl. 07:30-08:30

Vi tilbyder cornflakes eller havregryn til morgenmad. Om fredagen er der havrefræs. Der mælk eller vand til. De børn, der kommer kl. 06:30 tilbydes en tvebakke med lidt smør, honning eller marmelade.

Et barn, der ikke har fået morgenmad, bliver hurtigere træt og uoplagt, end et barn der har spist havregryn, grovbrød, rugbrød m.m.

Hvis dit barn ikke har spist morgenmad, opfordrer vi derfor til, at du benytter dig af vores tilbud om morgenmad, så dit barn får en dejlig dag.

Sultne og trætte børn bliver:

 • vrøvlede og grædende.
 • negative og modløse.
 • urealistiske og krævende.
 • motorisk rastløse og urolige.

Derfor opfordrer vi til, at børnene får en god nattesøvn og morgenmad hver dag.

Frokost kl. 11:00

Børnene spiser deres medbragte madpakker. Børnehaven tilbyder vand eller mælk til maden.

Det er jer forældre, der bestemmer, hvad jeres barn må få med i madpakken. Barnet bestemmer rækkefølgen af, hvad der skal spises først fra madkassen. Vi skal selvfølgelig nok holde øje med, at barnet får noget at spise.

Vi anbefaler og opfordrer til, at I som forældre overvejer, hvad i sender med i madpakken. Personalet står til rådighed med vejledning og gode idéer til indholdet i madpakken, hvis der er behov for dette.

Vi har sammen med vores forældrebestyrelse besluttet, at der ikke må medbringes drikkelse hjemmefra (f.eks. dunke med drikkelse, brikker med juice, smoothies, kakao og lignende). Det gælder også, når vi er på tur.

Frugt kl. 14:00

Børnehaven tilbyder f.eks. frugt, knækbrød, gulerødder og lignende. Hver stue har en frugteftermiddag en gang om ugen, hvor medarbejderne på stuen sammen med børnene planlægger, hvad de skal spise den pågældende dag. Det kan være, at de bager brød, laver bålmad eller et frugtfad.

Når børnene spiser prioriterer vi, at der, hvis det er muligt, er en voksen ved hvert bord. Måltidet skal foregå i ro og med positiv stemning, fokus på almindelig bordskik og mulighed for samtale. Det er de voksnes opgave at sørge for dette. Vi mener, det er vigtigt, at børn lærer at mærke efter i forhold til sult, og der er derfor mulighed for at tage en mad i løbet af dagen. Dette skal dog foregå ved bordet i køkkenet, igen med regler for almindelig bordskik.

Vi har løbende fokus på kost og bevægelse i børnehavens hverdag. Her bliver børnene oplyst om og får erfaringer med sund/usundt, vigtigheden af god kost, hvor maden kommer fra, glæden ved bevægelse og forskellige former for bevægelse.

Projekter, ture og lignende dokumenteres i vores dagbøger på de enkelte stuer.

Fødselsdage kan fejres derhjemme eller i børnehaven.

Vi forventer, at forældrene er deres ansvarsbevidste i forhold til, at de denne dag også har indflydelse på andre børns indtag af sundt/usundt.

Børnene har et råderum (den plads i kosten, målt i kJ, der kan bruges på tomme kalorier, uden at det går ud over næringsstofsammensætningen) og dette kan meget nemt bruges op på en enkelt fødselsdag, hvis der er meget sødt/usundt – her tænkes både på mad og drikkevarer. Derfor opfordrer vi til, at der til fødselsdage serveres et sundt måltid mad (hvis der er inviteret til frokost) og kun et minimum af usundt.

Det er vores ønske, at børnene skal forbinde en god fødselsdag med hygge, sjove lege og gode venner og ikke så meget med indtag af slik, is og kage. Det er også vores erfaring, at børnene ikke efterspørger det usunde, når der bliver serveret spændende og sjove sunde ting i stedet. Der er udarbejdet en forældreguide, der præciserer dette, og en mappe med gode idéer og alternativer til det usunde.

Børn skal have mulighed for at bevæge sig hver dag for at opdage glæden ved dette og for at skabe relationer, der evt. kan bevares uden for institutionen.

Fysisk bevægelse har betydning for børnenes mentale sundhed og velvære. Det anbefales, at børn skal være i fysisk aktivitet 60 minutter om dagen.

Børnehaven er indrettet, så der er mulighed for bevægelse såvel indendørs som udendørs. Indendørs kan der øves finmotorisk bevægelse ved at male, tegne, spille og ved at lege med klodser, perler og lignende, og der kan øves grovmotorisk bevægelse via hoppen, dansen eller gang på trappen. Udendørs er der gode muligheder for høj puls enten på gynger, ved klatring, på boldbanen, en tur på cykel og løb på ujævnt terræn.

Vi er ude året rundt i ca. 1-2 timer midt på dagen – i sommerperioden er der mere eller mindre nogle ude hele tiden. De voksne sørger for at udfordre børnene ved at komme med idéer eller ved selv at deltage i eksempelvis fodboldkampe.

De enkelte stuer benytter gymnastikhallerne på vores naboskoler en gang om ugen. Derudover er alle børn og voksne ca. otte gange om året på fælles tur til Dronningborghallen. Vi har hallen i tre timer. Der er en vekslen mellem planlagte forløb og fri leg.

Vi går ture med børnene. Det kan være frem og tilbage til fødselsdage, til gymnastik eller ture i området eller ved åen. Det er vores oplevelse, at børnene kan gå ret langt.

Der er hver uge en båldag på legepladsen, hvor børn og voksne i fællesskab hygger sig. Der er altid en livlig aktivitet omkring bålet.

Personalet skal være gode rollemodeller og også opfordre forældrene til at være det.

Personalet er aktive deltagere ved de fleste former for bevægelse i børnehaven - både planlagt og ikke-planlagt.

Vi har i forældrebestyrelsen talt en del om kost og sukker.

Ud fra den viden vi har om børns store sukkerindtag, har vi besluttet følgende:

 • Sukker vil indgå i nogle af de måltider, der serveres. Det handler blandt andet om sukker på havregrynet ved morgenmaden, kanelsukkeret på risengrøden m.m. Her er det personalet, der er ansvarlig for mængden af sukker.
 • Personalet kan ved særlige lejligheder tilbyde børnene "ikke sunde lækkerier". Det kan for eksempel være is på en varm sommerdag, en godtepose den dag, julemanden kommer forbi, eller slik når vi slår katten af tønden.
  Det er op til personalet at vurdere, hvornår det er "en særlig dag".

Ved fødselsdage er det selvfølgelig værten, der bestemmer, hvad der serveres. Men vi opfordrer til at begrænse sukkerindholdet; der må gerne være slik på kage eller boller, men ingen store slikposer. Børnene synes, at en 1-kroners Haribo-pose er helt fin.