Virksomhedsplan

Formålet med virksomhedsplanen er at give en indgående billede i de værdier og det pædagogiske arbejde, der ligger til grund for Børnehaven Bredstrupsgade.

I virksomhedsplanen oplyser vi også om mere konkrete forhold, såsom historie, antal børn, antal voksne mv.

Randers kommune arbejder ud fra fem kerneværdier:

  1. Ansvarlighed
  2. Udvikling
  3. Helhed
  4. Kvalitet
  5. Brugerorientering

Disse værdier er gennemgående i arbejdet i Børnehaven Bredstrupsgade og indgår således både i mål, handlingsplanen og de pædagogiske lærerplaner.