Personale

De sociale relationer blandt personalet er vigtige og højt prioriterede. Børnehaven ses som en fælles arbejdsplads, hvor vi har brug for hinandens ressourcer.

Alle har forskellige interesseområder, hvilket gør at personalet har brug for hinanden og hinandens viden i forskellige situationer.

Der er en gennemsnitlig høj anciennitet hos personalet i børnehaven, hvilket betyder at de fleste kender hinanden godt. Dette medfører at der bliver draget omsorg for hinanden personalet imellem. Alt dette giver en utrolig god stemning, som klart smitter af på det overskud, det er muligt at give til børnene med en velfungerende personalegruppe.

Beskrivelse af samarbejdet

Samarbejdet blandt personalet i børnehaven er baseret på, at alle er åbne og ærlige. Det er desuden en grundregel, at personalet respekterer hinanden og hinandens forskelligheder – også selv man ikke altid er enig. Hvis der er uenighed om, hvordan nogle situationer bør gribes an, bliver der talt om det på personalemøder.

Den information, der er i børnehaven, er lige for alle. Det er dog en grundregel, at det er alles ansvar selv at søge information, da det kan være vanskeligt at holde alle helt opdateret.

Ris og ros en vigtig del af samarbejdet personalet imellem. Det forventes, at der gives både ris og ros, når det er relevant.

Andet personale og samarbejdspartnere

  • Pædagogstuderende (seminariet)
  • Erhvervspraktikanter fra folkeskolen
  • Flexjobbere
  • Personer i arbejdsprøvning fra jobcenteret
  • Øvrige

Ud over personalet samarbejdes der bl.a. med talepædagoger, fysioterapeuter, sundhedsplejen og psykologer i det omfang, det er nødvendigt.