Personale

Relationer og samarbejde i personalegruppen

De sociale relationer blandt personalet er vigtigt og højt prioriteret i børnehaven. Børnehaven ses på som en fælles arbejdsplads, hvor der er brug for hinandens ressourcer. Alle har forskellige interesseområder, hvilket gør at personalet har brug for hinanden og hinandens viden i forskellige situationer.

Der er en gennemsnitlig høj anciennitet hos personalet i børnehaven, hvilket betyder at de fleste kender hinanden godt. Dette medfører at der bliver draget omsorg for hinanden personalet imellem. Alt dette giver en utrolig god stemning, som klart smitter af på det overskud, der er muligt at give til børnene med en velfungerende personalegruppen.

Beskrivelse af samarbejdet

Samarbejdet blandt personalet i børnehaven er baseret på at alle er åbne og ærlige. Det er desuden en grundregel at personalet respekterer hinanden og hinandens forskelligheder – også selv man ikke altid er enig. Hvis der er uenighed om, hvordan nogle situationer gribes an bliver der talt om det på personalemøder.

Den information der er i børnehaven er lige for alle. Det er dog en grundregel at det er alles ansvar selv at søge information, da det kan være vanskeligt at holde alle helt opdateret.

Sidst, men ikke mindst ris og ros en vigtig del af samarbejdet personalet imellem. Det forventes at der gives både ris og ros når dette er relevant.

Andet personale og samarbejdspartnere

  • Pædagogstuderende (Seminariet)
  • Erhvervspraktikanter Folkeskolen
  • Flexjobber
  • Personer i arbejdsprøvning fra jobcenteret
  • Øvrige

Ud over personalet samarbejdes der bl.a. med støttepædagoger, talepædagoger, sundhedsplejen og psykologer i det omfang dette er nødvendigt.

Institutions leder

Charlotte Vognsen

Pædagoger

Gitte Jørgensen

Inge Rønne Jensen

Karina Ersgaard Skriver

Christina Vohlander Livoni

Jonas Brix Fausing

Ressourcepædagoger

Carsten Dich

Rikke Bolther

Pædagogiske assistenter

Gitte Mary Madsen

Tanja Nygaard Rasmussen

Karen Marie Skovbo

Pædagogmedhjælpere

Per Christiansen

Frederik Rasmussen

Køkkenassistent

Mervete Koskoviku