Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen i Børnehaven Bredstrupsgade består af fem medlemmer, som er valgt af og blandt forældre til børn i børnehaven.

Valg til forældrebestyrelsen finder sted hvert år i foråret på et forældremøde for hele institutionen.

Hvert andet år afgår henholdsvis to eller tre medlemmer. Hvert år vælges to suppleanter til bestyrelsen.

Et bestyrelsesmedlem skal senest to måneder efter, at vedkommendes barn er udmeldt af institutionen afgive sit mandat.

Institutionens medarbejdere vælger derudover en til to medlemmer til bestyrelsen blandt medarbejderstaben.

Forældrebestyrelsen udøver sin kompetence under respekt for byrådets overordnede mål og rammer for institutionen og det i vedtægten fastsatte formål og idégrundlag.

Hvis du har nogle gode idéer til arrangementer eller andet, som forældrebestyrelsen skal tage sig af, er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Kontakt oplysninger på henholdsvis Institutionsbestyrelses formand og Forældrebestyrelses formand findes som opslag i Institutionen.