Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt af og blandt forældre til børn i børnehaven. Valget finder sted hvert år i foråret på et forældremøde for hele institutionen.

Hvert andet år afgår henholdsvis 2 eller 3 medlemmer. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Et bestyrelsesmedlem skal senest 2 måneder efter at vedkommendes barn er udmeldt af institutionen afgive sit mandat.

Institutionens medarbejdere vælger derudover 1-2 medlemmer til bestyrelsen blandt medarbejderstaben.

Forældrebestyrelsen udøver sin kompetence under respekt for byrådets overordnede mål og rammer for institutionen og det i vedtægten fastsatte formål og idegrundlag.

Hvis du har nogle gode ideer til arrangementer eller andet, som forældrebestyrelsen skal tage sig af, er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.