Forældresamarbejde

Som grobund for et godt samarbejde kan og skal man have nogle forventninger til hinanden, hvilke det er vigtigt at præcisere.

Vi er af den opfattelse, at de primære personer i børnenes liv er forældrene. Det er dem, der har det største kendskab og den største følelsesmæssige tilknytning til børnene. Dog tilbringer børnene mange timer i børnehaven. Derfor får personalet også en stor tilknytning og indflydelse på børnenes udvikling. Når disse to verdener skal give mening for børnene og skabe de bedst mulige betingelser, bliver samarbejdet mellem personale og forældre vigtigt.

Forventninger til personalet

Forældrene kan forvente af personalet, at vi:

 • er åbne og ærlige og sætter samarbejde højt.
 • er parat til dialog.
 • har tid til både små og store problemer.
 • udviser respekt for forældrenes ønsker, meninger og livsform.
 • tager alle henvendelser alvorligt.
 • giver plads til individualitet.
 • har et højt informationsniveau.

Forventninger til forældrene

Personalet forventer af forældrene, at de:

 • er åbne og ærlige og sætter samarbejde højt.
 • er parate til dialog.
 • henvender sig, når de har brug for hjælp.
 • giver ris eller ros til rette vedkommende.
 • er engagerede og interesserede i deres barns hverdag i børnehaven.
 • holder sig orienteret.

Daglig kontakt er vigtig

Den daglige kontakt er meget vigtig for samarbejdet mellem personalet og forældrene. Det er her, forældrene giver informationer, der er vigtige for os at vide. Det kan være alt lige fra en urolig nat til skænderi eller dødsfald i familien; alle oplysninger som kan have indflydelse på barnets dag. Ligeledes er det vigtigt, at personalet ved afhentning fortæller, hvis der har været nogle oplevelser i børnehaven, som kan have betydning for barnets humør, helbred og lignende, eller nogle gode eller sjove oplevelser, vi gerne vil dele med hinanden.