Forældresamarbejde

Som grobund for et godt samarbejde kan og skal man have nogle forventninger til hinanden, som det er vigtigt at præcisere.

Vi er af den opfattelse, at de primære personer er forældrene, det er dem der har det største kendskab og den største følelsesmæssige tilknytning til barnet. Dog tilbringer barnet i dag mange timer i børnehaven. Derfor får personalet også en stor tilknytning og indflydelse på barnets udvikling. Når disse to verdener skal give mening for barnet og skabe de bedst mulige betingelser, bliver samarbejdet mellem personalet og forældre vigtigt.

Forventninger til personalet

Forældrene kan forvente af personalet at vi:

 • er åbne og ærlige og sætter samarbejde højt.
 • er parat til dialog.
 • har tid til både små og store problemer.
 • udviser respekt for forældrenes ønsker, meninger og livsform.
 • tager alle henvendelser alvorligt.
 • giver plads til individualitet.
 • har et højt informationsniveau.

Forventninger til forældrene

Personalet forventer af forældrene at de:

 • er åbne og ærlige og sætter samarbejde højt.
 • er parat til dialog.
 • henvender sig når de har brug for hjælp.
 • giver ris eller ros til rette vedkommende, nemlig personalet.
 • er engagerede og interesseret i deres barns hverdag i børnehaven.
 • holder sig orienteret med informationerne.

Daglig kontakt er vigtig

Den daglige kontakt er meget vigtig for dette samarbejde. Det er her forældrene giver informationer, der er vigtige for os at vide. Det kan være alt lige fra en urolig nat til skænderi eller dødsfald i familien. Alle oplysninger som kan have indflydelse på barnets dag. Ligeledes er det, at personalet ved afhentning fortæller hvis der har været nogle oplevelser i børnehaven som kan have betydning for barnets humør, helbred o. lign. - eller nogle gode eller sjove oplevelser vi gerne vil dele med hinanden.