Pædagogiske læreplaner

Siden august 2004 har det været vedtaget ved lov, at alle daginstitutioner og dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner.

Om pædagogiske læreplaner

Vi skal i vores pædagogiske læreplaner beskrive mål for læring, aktiviteter og pædagogiske metoder.

Afrapportering 2012

Siden begyndelsen af 2011 har vi brugt en mere systematisk dokumentationsmodel for at få synliggjort brugen og betydningen af læreplanstemaerne i dagligdagen.

Afrapportering 2015

Der er blevet arbejdet med alle læreplanstemaerne, men der har været særligt fokus på to hovedområder; sproglige kompetencer og sociale kompetencer.