Tværfagligt møde

Der holdes et tværfagligt møde i børnehaven hver 8. uge. På mødet har institutionens personale mulighed for at drøfte eventuelle problemstillinger om et barn.

Forældrene vil altid blive informeret og tilbudt at deltage i mødet.

På mødet deltager:

  • en psykolog
  • en sundhedsplejerske
  • en social rådgiver
  • en talepædagog
  • institutionslederen og en pædagog fra barnets stue