Tværfagligt møde

Der afvikles Tværfagligt møde i Børnehaven hver 8 uge.

På mødet har institutionens personale mulighed for at drøfte eventuelle problemstillinger omkring børn med særlige vanskeligheder.

Forældrene vil altid blive informeret, og tilbudt at deltage i mødet.

På mødet deltager:

  • Psykolog
  • Sundhedsplejerske
  • Social rådgiver 
  • Talepædagog
  • Institutionslederen samt en pædagog fra barnets stue