Børn med særlige behov

Det er ikke ualmindeligt, at vi har det, vi kalder udsatte børn. Et barn kan være udsat i perioder eller have særlige vanskeligheder, der gør, at der skal tages særlige hensyn til barnet.

Vores tilgang til børnene er altid, at de skal mødes med en anerkendende og ressourceorienteret tilgang. Det er vores overbevisning, at denne tilgang bringer det bedste frem i barnet. Der skabes grobund for udvikling hos det enkelte barn ved, at det bliver anerkendt i et trygt miljø med dialog og imødekommende voksne.

Vi har stor erfaring i arbejdet med udsatte børn. Vi har igennem mange år arbejdet tæt sammen med støttekorpset og har selv varetaget mange støttetimer i huset.

Vi har rigtig god erfaring med tidlig indsats; jo før vi sætter ind, jo bedre.

I arbejdet med udsatte børn kan det være påkrævet, at vi ændrer på praksis for at tilgodese et udsat barn. Det vil altid ske i et tæt samarbejde i huset og med familien.

Vi arbejder hovedsagligt med at støtte barnet til inklusion i børnegruppen. Der kan være tale om inklusion i mindre grupper til at starte med. Det er nødvendigt, at alle i huset er åbne og fleksible, idet der ikke er specifikke praksisregler.

I dagligdagen indgår børn med særlige behov med hver deres individuelle muligheder for samspil i stort set alle aktiviteter.

Personalet er i samarbejde med eventuelle samarbejdspartnere ansvarlig for at udarbejde en handleplan for det enkelte barn, hvori der arbejdes med mål for det pågældende barn med fokus på at understøtte barnets deltagelse i læringsfællesskabet.