Børn med særlige behov

Det er ikke ualmindeligt, at vi har det, vi kalder udsatte børn. Et barn kan være udsat i perioder eller ha særlige/specifikke vanskeligheder, der gør at der skal tages særlige hensyn til barnet.

Vores tilgang til barnet er altid, at de skal mødes med en anerkende og ressourceorienteret tilgang. Det er vores overbevisning at denne tilgang bringer det bedste frem i barnet, ved at blive anerkendt i et trygt miljø med dialog, imødekomne voksne skabes der grobund for udvikling hos det enkelte barn.

Vi har stor erfaring i arbejdet med udsatte børn. Vi har igennem mange år arbejdet tæt sammen med støttekorpset og har selv varetaget mange støtte timer i huset.

Vi har rigtig god erfaring med tidlig indsats, jo før vi sætter ind jo bedre.

I arbejdet med udsatte børn kan det være påkrævet at vi ændre på praksis for at tilgodese et udsat barn, det vil altid ske i et tæt samarbejde i huset og med familien.

Vi arbejder hovedsagligt med at støtte barnet til inklusion i børnegruppen. Der kan være tale om inklusion i mindre grupper til at starte med. Det er nødvendigt at alle i huset er åbne og fleksible idet der ikke er specifikke praksisregler.

I dagligdagen indgår børn med særlige behov, med hver deres individuelle muligheder for samspil i stort set alle aktiviteter.

Personalet er i samarbejde med eventuelle samarbejdsparter ansvarlig for at udarbejde en handleplan for det enkelte barn, hvori der arbejdes med mål for det pågældende barn med fokus på at understøtte barnets deltagelse i læringsfællesskabet.