Pædagogik

Pædagogiske principper:

  • Vi lægger vægt på følgende pædagogiske principper, der tager udgangspunkt i vores værdier.
  • Børnehaven skal være et værdifuldt, og stimulerende supplement til hjemmet.
  • Der skal i huset være glade, nærværende voksne der sammen skal skabe et trygt børnemiljø.
  • Vi ønsker at styrke børnenes selvværd, ved accept og opmuntring.
  • Vi vil være troværdige i vores tilgang til barnet, så barnet føler sig respekteret.
  • Vi vil stimulere barnet i udviklingen af egne kompetencer.
  • Vi vil skabe en empatisk børnekultur.

Dette sker gennem pædagogisk vejledning/planlagte aktiviteter, leg, oplevelser og fordybelse (se vores lærings syn).