Pædagogik

Vi lægger vægt på en række pædagogiske principper, der tager udgangspunkt i vores værdier.

Pædagogiske principper:

  • Børnehaven skal være et værdifuldt og stimulerende supplement til hjemmet.
  • Der skal i huset være glade, nærværende voksne, der sammen skal skabe et trygt børnemiljø.
  • Vi ønsker at styrke børnenes selvværd ved accept og opmuntring.
  • Vi vil være troværdige i vores tilgang til børnene, så børnene føler sig respekterede.
  • Vi vil stimulere børnene i udviklingen af egne kompetencer.
  • Vi vil skabe en empatisk børnekultur.

Vi forsøger at leve op til vores pædagogiske principper via pædagogisk vejledning/planlagte aktiviteter, leg, oplevelser og fordybelse.