Værdigrundlag

Værdier er meget væsentlige for oplevelsen af fællesskab. Værdierne skabes og vedligeholdes af ledelse, medarbejdere, forældre og børn.

Værdierne handler for eksempel om, hvordan det gode børneliv ser ud i netop vores daginstitution.

Værdierne indgår i vores pædagogiske principper og skal opleves som meningsfulde ønsker til, hvad der gør netop vores daginstitution til et rart og udviklende sted at være.

Vi har fokus på følgende værdier:

  • Glæde
  • Tryghed
  • Troværdighed